AI-MED asystent lekarza

Jak działa?

Asystent AI-MED przeprowadza z Pacjentem wywiad (wraz z analizą przesłanych przez Pacjenta wyników badań) i przekazuje do lekarza prowadzącego wstępną diagnozę wraz z rekomendacją badań. Pacjent nie otrzymuje żadnych wytycznych ani sugestii związanych z diagnozą AI.

1. Wywiad

Rozmowa z Pacjentem na temat objawów, które go niepokoją. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu Pacjent jest proszony o dostarczenie wybranych danych za pomocą aplikacji AI-MED na smartfonie.
Pobranie danych z dokumentacji medycznej. Pacjent robi zdjęcia np. wyników badań (przed wysłaniem dane z dokumentacji medycznej są anonimizowane na smartphonie Pacjenta)
Po otrzymaniu danych i wstępnej analizie wywiad może być rozszerzony o potencjalnie istotne dane.
W wersji 3.0 możliwe będzie załączanie plików źródłowych zgodnych z DICOM np. z rezonansu.

2. Analiza - Diagnoza AI

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz otrzymanych danych z dotychczasowej dokumentacji medycznej przeprowadzana jest analiza medyczna AI.
Czas analizy wszystkich otrzymanych danych nie przekracza 50 sekund.
Przygotowanie raportu dla Lekarza zajmuje 15 sekund.

3. Zalecenia

Lekarz otrzymuje dogłębny wynik analizy oraz kody Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10.
Dodatkowo Lekarz otrzymuje rekomendowane badania, które AI-MED zaleciłaby na podstawie przeprowadzonego wywiadu i otrzymanych wyników.
W wersji Premium również zalecane leki, uwzględniając interakcje z już zażywanymi medykamentami.

4. Diagnoza Lekarska

Lekarz otrzymuje rozbudowany raport analizy AI-MED. Diagnoza jest stawiana tylko i wyłącznie na podstawie analizy lekarskiej podczas wizyty pacjenta lub konsultacji online z Lekarzem prowadzącym.